Przetarg

                                                    

Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Załączniki do specyfikacji

3. Architektura + konstrukcja

   3a. Załącznik do Architektura + konstrukcja - Szczegół konstrukcyjny K14-1

4. Instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania

5. Instalacja elektryczna

6. Przedmiary robót

7. Wentylacja i klimatyzacja